การเล่นเกม – Tales Arena Thailand

การสร้างฐานทัพ

ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างหลัก 4 ชนิด คือ
- ปราสาท เช่น ปราสาทหลักตอนเริ่มต้นเกม และปราสาทรองตอนขยายฐาน
- โรงกลั่น เป็นโรงแยกก๊าซจากแหล่งทรัพยากร
- โรงอัญเชิญ สำหรับอัญเชิญยูนิตของกองทัพแต่ละชนิด

การเลือกยูนิต

การเลือกยูนิตกองทัพให้เหมาะสม จะส่งผลต่อการวางแผนการสู้รบ ประกอบด้วย
- ยูนิตสนับสนุน (SUPPORT) เช่น Healer และ Priest
- ยูนิตทางอากาศ (AIR) เช่น Imp, Goblin Balloon, Gargoyle และ Shadow Fighter
- ยูนิตหอคอย (TOWER) เช่น Watch Tower และ Spring Bomb
- ยูนิตพิฆาต (DAMAGE) เช่น Archer, Voodoo, Wolf Rider, Dwarven Cannon, Cyro Mage, Ranger, Sniper และ Summon Wizard
- ยูนิตต่อกร (TANK) เช่น Swordman, Mecca bomb, Hound, Gnoll, Orc Warrior, Skull Rouge, Viking, Iron Plants, Berserker, Knight และ Paladin
- ยูนิตทักษะ (SKILL) เช่น ​Valor, Swift, Flame Ball และ Chrono Boost

การจัดกองทัพ

การจัดกองทัพ จะเป็นการจัดการยูนิต ไม่ว่าจะเป็นการได้มาจากการสะสมการ์ดหรืออื่นๆ โดยเลือกที่ยูนิตที่ต้องการและจัดเข้า Battle Desk เพื่อเตรียมกองทัพไว้ต่อสู้ สามารถเลือกอัปเกรดยูนิตได้เมื่อสะสมการ์ดได้ครบในแต่ละระดับ และเมื่อระดับยูนิตถึงระดับที่ 4, 8, 12 จะได้รับค่าเพิ่มเติมพิเศษสำหรับยูนิตนั้นๆ
มีข้อจำกัดว่ายูนิตแบบทักษะ (SKILL) จะสามารถจัดเข้า Battle Desk ได้ไม่เกิน 2 ยูนิตเท่านั้น

แนะนำหน่วยรบและยูนิต

ไทย